શું તમે ગ્રેજ્યુએટ છો? SCI Assistant Manager Recruitment 2022 માટે અત્યારે જ અરજી કરો

SCI Assistant Manager Recruitment 2022: શું તમે ગ્રેજ્યુએટ છો? તો તમે આ ભરતીમાં તમારૂ ફોર્મ ભરી શકો છો. શિપિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (SCI) એ આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. આ ભરતીમાં ગ્રેજ્યુએટ અથવા પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ પાસ ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના વગરે માહિતી નીચે આપેલ છે.

SCI Assistant Manager Recruitment 2022
SCI Assistant Manager Recruitment 2022

શિપિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (SCI) આસિસ્ટન્ટ મેનેજર ભરતી 2022

સૂચના શિપિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (SCI) આસિસ્ટન્ટ મેનેજર ભરતી 2022
પોસ્ટનું નામ આસિસ્ટન્ટ મેનેજર
કુલ ખાલી જગ્યા 46 પોસ્ટ
લાયકાત ગ્રેજ્યુએટ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ નોકરી
અરજી શરૂઆતની તારીખ ઓગસ્ટ16, 2022
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ઓગસ્ટ 16, 2022
દેશ ભારતમાં નોકરી
સત્તાવાર સાઇટ https://www.shipindia.com/

SCI Assistant Manager Recruitment 2022 – શૈક્ષણિક લાયકાત અને કુલ જગ્યાઓની વિગતો:

પ્રવાહ કુલ જગ્યાઓ લાયકાત
મેનેજમેન્ટ 17 ઓછામાં ઓછા 60% માર્ક્સ સાથે UGC/AICTE માન્ય યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી 2 વર્ષનો પૂર્ણ સમય એમબીએ / બિઝનેસ મેનેજમેન્ટમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી / મેનેજમેન્ટમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા.
ફાઇનાન્સ 10 ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ / કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ
HR 10 પર્સનલ મેનેજમેન્ટ/HRD/HRM/ઔદ્યોગિક સંબંધો/શ્રમ કલ્યાણમાં વિશેષતા સાથે 2 વર્ષનો પૂર્ણ સમય MBA/MMS અથવા 2 વર્ષનો પૂર્ણ સમય પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી/કર્મચારી વ્યવસ્થાપન/ઔદ્યોગિક સંબંધોમાં ડિપ્લોમા/શ્રમ કલ્યાણ/HRM અથવા UGC તરફથી પર્સનલ મેનેજમેન્ટમાં માસ્ટર્સ /AICTE માન્ય યુનિવર્સિટી/સંસ્થા ઓછામાં ઓછા 60% ગુણ સાથે
કાયદો 5 ઓછામાં ઓછા 60% ગુણ સાથે માન્ય યુનિવર્સિટી ભારતમાંથી કાયદામાં પૂર્ણ સમયની ડિગ્રી (3 વર્ષ / 5 વર્ષ). CS લાયકાત ઇચ્છનીય છે.
આગ અને સુરક્ષા 2 પૂર્ણ સમય નિયમિત BE/B.Tech. ઓછામાં ઓછા 60% માર્ક્સ સાથે AICTE માન્ય / UGC માન્ય યુનિવર્સિટી (10+2+4 નિયમિત પ્રવાહ) માંથી ફાયર એન્ડ સેફ્ટી એન્જિનિયરિંગમાં. PSU/PSB માં સંબંધિત અનુભવ ધરાવતા કર્મચારીઓને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.
સિવિલ એન્જિનિયરિંગ 1 ઓછામાં ઓછા 60% માર્ક્સ સાથે UGC/AICTE માન્ય યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં 4 વર્ષ પૂર્ણ સમયની સ્નાતકની ડિગ્રી.
CS 1 ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ કંપની સેક્રેટરીઝ ઓફ ઈન્ડિયા (ICSI)ની એસોસિયેટ/ફેલો સભ્યપદ ધરાવતા લાયક કંપની સેક્રેટરી

ઉંમર મર્યાદા:

01.05.2022 ના રોજ વય મર્યાદા 27 વર્ષથી વધુ નથી. હાલની માર્ગદર્શિકા મુજબ, OBC (નોન-ક્રીમી લેયર) માટે 3 વર્ષ, SC/ST માટે 5 વર્ષ અને PWD ઉમેદવારો માટે 10 વર્ષ સુધીની ઉંમર હળવી રહેશે. ભૂતપૂર્વ સૈનિક ઉમેદવારો માટે છૂટછાટ ભારત સરકારની માર્ગદર્શિકા મુજબ રહેશે.

અરજી ફી:

નોન-રિફંડપાત્ર નોંધણી ફી રૂ. 500/- (માત્ર પાંચસો રૂપિયા) જનરલ, OBC અને EWS ઉમેદવારો દ્વારા ચૂકવવામાં આવશે.

SC/ST/PWD/ExSM દ્વારા ઇન્ટિમેશન ફી તરીકે 100/- રૂપિયા (માત્ર સો રૂપિયા)ની બિન-રિફંડપાત્ર ફી ચૂકવવામાં આવશે.

અરજી ફી બિન-રિફંડપાત્ર છે. નોંધણીની પ્રક્રિયા ત્યારે જ પૂર્ણ થાય છે જ્યારે ફીની ચુકવણીની છેલ્લી તારીખે અથવા તે પહેલાં ફી ઓનલાઈન મોડ દ્વારા ચૂકવવામાં આવે.

SCI Assistant Manager Recruitment 2022 માટે કામચલાઉ સમયપત્રક:

 • જાહેરાતની રજૂઆત અને અરજીઓની શરૂઆતની તારીખ: 16મી જુલાઈ 2022
 • સંપૂર્ણ ભરેલા અરજીપત્રો અને ફીની ચુકવણીની છેલ્લી તારીખ: 16મી ઓગસ્ટ 2022
 • ઓનલાઈન પરીક્ષા માટે ઉમેદવારોને એડમિટ કાર્ડ: 26મી ઓગસ્ટ 2022
 • ઓનલાઈન પરીક્ષા: 11મી સપ્ટેમ્બર 2022
 • ઓનલાઈન પરીક્ષાનું પરિણામ અને સ્ટેજ II માટે ઉમેદવારોની ટૂંકી યાદી: સપ્ટેમ્બર 2022 ના ચોથા અઠવાડિયે
 • સ્ટેજ II: જૂથ ચર્ચા અને ઇન્ટરવ્યુ: ઑક્ટોબર 2022નું બીજું અઠવાડિયું
 • પરિણામ ઘોષણા: ઑક્ટોબર 2022નું ચોથું અઠવાડિયું

SCI Assistant Manager Recruitment 2022માટે કેવી રીતે અરજી કરવી ?

 • ઉમેદવારોને અરજી ફોર્મ ભરવા માટે આગળ વધતા પહેલા અહીં આપેલી સંપૂર્ણ સૂચનાઓ વાંચવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.
 • ઉમેદવારોએ SCI ની વેબસાઈટ: www.shipindia.com > Careers > Shore > “Contract 2022 પર આસિસ્ટન્ટ મેનેજરોની ભરતી” મારફતે ઓનલાઈન અરજી કરવી જરૂરી છે. અન્ય કોઈપણ માધ્યમ/મોડ દ્વારા મોકલવામાં આવેલ અરજીઓ પર ધ્યાન આપવામાં આવશે નહીં.
 • ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ કંપનીની વેબસાઈટ પર આપેલી વિગતવાર જાહેરાત અને સૂચનાઓનું ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કર્યા પછી અરજી કરે. બધી ફીલ્ડ યોગ્ય વિગતો સાથે કાળજીપૂર્વક ભરવાની રહેશે. તેથી, જાહેરાત કરાયેલ પોસ્ટ્સ માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તેઓ તમામ પાત્રતા માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે. ઉમેદવારોએ તેમના અનન્ય નોંધણી નંબરની નોંધ લેવી જોઈએ જે અરજી કર્યા પછી જનરેટ થાય છે, અને ભવિષ્યના તમામ પત્રવ્યવહારમાં તે જ અવતરણ કરે છે.
 • પછી તમે જરૂરી માહિતી ભરી શકો છો અને તમારું ફોર્મ સબમિટ કરી શકો છો.
 • પછી તમે જરૂરી માહિતી ભરી શકો છો અને તમારું ફોર્મ સબમિટ કરી શકો છો.

આ પણ વાંચો: અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં સહાયક સર્વેયર ભરતી ૨૦૨૨, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

SCI Assistant Manager Recruitment 2022 સૂચના PDF ડાઉનલોડ કરો:

ACI એ આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની જગ્યાઓ પર ભરતી માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. ઉમેદવારો 16-08-2022 ના રોજ અથવા તે પહેલાં ઑનલાઇન અરજીઓ સબમિટ કરી શકે છે. આ ભરતી પ્રક્રિયા દ્વારા કુલ 46 ખાલી જગ્યાઓ પર ભરતી થવાની છે.

Leave a Comment