જામનગર મહાનગરપાલિકામાં ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટની જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022: જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

જામનગર મહાનગરપાલિકામાં ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટની જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022: જામનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (JMC) એ ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટની ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. આ ભરતીમાં બેચરલ ઓફ ફાર્માસિસ્ટ/ ડીપ્લોમા ફાર્માસિસ્ટ પાસ ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના વગરે માહિતી નીચે આપેલ છે.

જામનગર મહાનગરપાલિકામાં ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટની જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022
જામનગર મહાનગરપાલિકામાં ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટની જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022

જામનગર મહાનગરપાલિકામાં ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટની જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022

સૂચના જામનગર મહાનગરપાલિકામાં ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટની જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022
પોસ્ટનું નામ ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટ
કુલ ખાલી જગ્યા 02 પોસ્ટ
લાયકાત બેચરલ ઓફ ફાર્માસિસ્ટ/ ડીપ્લોમા ફાર્માસિસ્ટ (આર.બી.એસ.કે.)
અરજી શરૂઆતની તારીખ
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ઓગસ્ટ 21, 2022
દેશ ભારતમાં નોકરી
સત્તાવાર સાઇટ https://www.mcjamnagar.com/

શૈક્ષણિક લાયકાત:

ઉમેદવારે માન્ય યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાથી બેચરલ ઓફ ફાર્માસિસ્ટ/ ડીપ્લોમા ફાર્માસિસ્ટ કરેલ હોવુ જોઇએ.

ઉંમર મર્યાદા:

40 વર્ષ.

પગાર ધોરણ:

માસિક ફિક્સ રૂ.13,000/-.

આ પણ વાંચો: શું તમે 10 પાસ છો? અત્યારે જ અરજી કરો: ITBP સબ ઈન્સ્પેક્ટર ભરતી 2022, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

જામનગર મહાનગરપાલિકામાં ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટની જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી ?

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારોએ નીચે આપેલ Google Form ની લિંક પર ક્લિક કરી પોતાની અરજી ઓનલાઇન કરી શકે છે.

Jamnagar Municipal Corporation Pharmacist Cum Data Assistant Recruitment 2022 Notification:

જામનગર મહાનગરપાલિકાએ ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટની જગ્યાઓ પર ભરતી માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. ઉમેદવારો અરજી કરવા માંગતા હોય તે 21-08-2022 ના રોજ અથવા તે પહેલાં ઑનલાઇન અરજીઓ સબમિટ કરી શકે છે. આ ભરતી પ્રક્રિયા દ્વારા કુલ 02 ખાલી જગ્યાઓ પર ભરતી થવાની છે.

  • JMC Recruitment 2022 Notification: Download

આ પણ વાંચો: શું તમે ગ્રેજ્યુએટ છો? SCI Assistant Manager Recruitment 2022 માટે અત્યારે જ અરજી કરો